13. říjen 2016 – Ondřej Chybík se zúčastnil páté diskuze předních českých architektů v Olomouci, pořádané spolkem ARCH FOR PEOPLE. Historismus nebo novotvar? – Nad tématem vstupu architekta do historických částí měst se sešli také Jaroslav Drápal, Vlado Milunić, Marek Štěpán, Jan Šépka a Szymon Rozwałka.