1. listopadu 2018 – Projekt zahrnuje návrh nového pavilonu D a rekonstrukci existujícího pavilonu C, který pochází z 50. let minulého století. Náš návrh reaguje na radikální přeměnu, která areál výstaviště brzy čeká a spočívá v lepším propojení s městem. Výstaviště se tak stane důležitým prostorem, nejen pro výstavní účely.